Akademik

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Salih Serkan Kaleli
Öğr. Gör. Nilüfer Hürriyet Yıldız
Öğr. Gör. Ömer Faruk Toprak

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü

Öğr. Gör. Ercan Öner
Öğr. Gör. Hüseyin Aytuğ Çelik