Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü

Kuruluş
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı 2011 yılında şu amaçlarla kurulmuştur:

1. Türkçe’den İngilizce’ye ve İngilizce’den Türkçe’ye yazılı ve sözlü çeviri yapabilen, konu hakkında kapsamlı bilgiye ve mükemmel çeviri becerilerine sahip, geniş bir uzmanlık alanı yelpazesinde çeviri yaparken, edinmiş olduğu bilgi ve becerileri yansıtabilen, değişen piyasa koşullarına kolaylıkla uyum sağlayabilen, üstün nitelikli, profesyonel eleman yetiştirmek
2. Bölüm öğretim elemanlarının profesyonel gelişimlerine uygun bir ortam oluşturmak

3. Çeviri kuram ve uygulamalarına katkıda bulunmak

Kazanılan Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi
Önlisans

Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenci adaylarının bu programı tercih edebilmesi için YGS-3 puan türünden en az 140 ve üstünde puan almaları gerekir. Programda bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi zorunludur. İngilizce sınavında başarılı olan öğrenciler doğrudan birinci sınıfa başlar.

Yeterlilik ve Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) bütününü başarıyla tamamlamış olması gerekir. Ayrıca öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

Mezunların İstihdam Profilleri
Bu programın amacı İngilizce dilini etkin ve akıcı kullanabilen, çeviri yeteneğine sahip nitelikli, küresel rekabet ortamındaki gelişmeleri izleyebilen, İngilizce dil bilimi alanlarında “uygulamaya yönelik” çalışabilen, uluslararası düzeyde dil bilgisi ve becerisi ile donatılmış insan kaynağını yetiştirmektir. Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyelik süreci ve küreselleşme olgularının en az bir yabancı dil bilme zorunluluğunu dayattığı günümüzde, hızla artan genç nüfusun bilinçli tercihlerinden biri de dil öğrenmektir. Bir yıl zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı bulunan bu program, Türkçe okutulması zorunlu dersler dışında %100 İngilizce müfredat uygulayacaktır.
Bu program mezunları, Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, TRT gibi kamu kurumlarının yanı sıra, yayınevleri, dergiler, gazeteler, film stüdyoları, uluslar arası kuruluşlar, hukuk ve çevirmenlik bürolarında çalışabilir. Yeminli Çevirmenlik Bürosu açabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu bölümü okuyan öğrenciler aşağıdaki bölümlere geçiş yapabilmektedirler.
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı,
İngilizce Dil Bilimi,
İngiliz Dili ve Edebiyatı,
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce),
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce, Türkçe).

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı öğrencileri, Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne tabidir.Bu yönetmeliğe göre Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. Bir dönemde aldığı derslerin not ortalaması 2.00'ın üstünde olan bir öğrenci, harf notu olarak DC aldığı dersten de başarılı sayılmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı dersleri Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu binasında yer alan dersliklerde verilmektedir. Ayrıca tam donanımlı bilgisayar salonları ve projeksiyon cihazları sunum ve projeler için kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, uygulamalı dersler için kent genelindeki kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla ilişkiler geliştirilmekte, staj olanakları ile öğrencilerin kuramsal bilgilerini alanda geliştirme imkânı sağlanmaktadır. Diğer taraftan öğrenciler, internet bağlantılı bilgisayarlar aracılığı ile her türlü araştırma imkânının yanı sıra, üniversite kütüphanesi veri tabanından faydalanabilmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri
Ardahan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek okulu Ardahan/Merkez

Bölüm Başkanı:
Öğr. Gör. Abdurrezak Emre Kaya

PROGRAM MÜFREDATLARI
UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK PROGRAMI
I. Yarıyıl
Kodu  Dersin Adı T U K AKTS
TDİ 101 Turkish Language-I 2 0 2 2
AHR101 Principles of Atatürk and History of Reforms-I 2 0 2 2
COM101 Computer Skills-I 2 0 2 2
ETP101 Comparative Structure-I 3 0 3 5
ETP103 Interpretation Skills-I 3 0 3 5
ETP105 English Usage and Style-I 3 0 3 5
ETP107 Introduction to Translation 3 0 3 5
ETP111 Etymology Studies 3 0 3 4
Toplam 21 0 21 30
 
II. Yarıyıl
Kodu  Dersin Adı T U K AKTS
TRL102 Turkish Language-II 2 0 2 2
AHR102 Principles of Atatürk and History of Reforms-II 2 0 2 2
COM102 Computer Skills-II 2 0 2 2
ETP102 Comparative Structure-II 3 0 3 6
ETP104 Interpretation Skills-II 3 0 3 6
ETP106 English Usage and Style-II 3 0 3 6
ETP108 Written Media Translation 3 0 3 6
Toplam 18 0 18 30
 
III. Yarıyıl
Kodu  Dersin Adı T U K AKTS
ETP203 Consecutive Translation-I 3 0 3 4
ETP209 Theories and Techniques of Translation 3 0 3 4
ETP205 Business Translation-I 3 0 3 4
ETP207 Literary Translation 3 0 3 4
ETP211 Subtitling-I 3 0 3 4
ETP217 Social Text Translation-I 3 0 3 5
ETP213 Technical Translation-I 3 0 3 5
Toplam 21 0 21 30
 
IV. Yarıyıl
Kodu  Dersin Adı T U K AKTS
ETP204 Consecutive Translation-II 3 0 3 4
ETP206 Business Translation-II 3 0 3 6
ETP212 Subtitling-II 3 0 3 4
ETP214 Technical Translation-II 3 0 3 6
ETP216 Translation Project 3 0 3 5
ETP218 Social Text Translation-II 3 0 3 5
Toplam 18 0 18 30
Not: Bu bölümde zorunlu hazırlık sınıfı okutulmaktadır.
Seçmeli Derslerden 15 AKTS Kredilik  Ders Seçilecektir.
Z = Zorunlu Ders, M = Meslek Dersi, S = Seçmeli Ders