Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojileri Programı

Kuruluş
Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojileri Programı; Gelişen ve değişen dünya koşullarında, insan yaşamındaki değişimi de göz önüne alarak teknolojiyi tam anlamıyla kullanan, devlet ve özel tiyatroların, gösteri merkezlerinin, sanat kuruluşlarının vb. alanlarına ışık ve ses ile ilgili konularda gereksinim duydukları gerekli teknik ve bilgisayar donanımları konusunda eğitim görmüş ara teknik eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla 2019 yılında kurulmuştur.

Program Profili
Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojileri Programının temel amacı; alana ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri vererek, bu alanda devlet ve özel tiyatrolara veya kuruluşlara yetişmiş eleman sağlamaktır. Programımız, Devlet Tiyatrolarının, özel tiyatroların, Ankara Devlet Opera ve Bale Sahnelerinin, bütün opera ve balelerin genel müdürlüklerinin, gösteri merkezlerinin, sanat kuruluşlarının vb. alanların ışık ve ses ile ilgili konularda gereksinim duydukları gerekli teknik ve bilgisayar donanımları konusunda eğitim görmüş becerili ara teknik eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri
Sahne ve gösteri Sanatları adı altında açılan bu ön lisans programı ve bu programdan mezun olan öğrenciler, Tekniker unvanıyla özel ve kamu sektöründe istihdam edebilecektir ve Işık, ses, Elektrik, Akustik, Sahne Sanatları Teknolojisinin uygulamaları konusunda teknik bilgi kazanacaklardır. Ayrıca bölge ve ülke genelinde kamu ve özel kesimde yer alan çeşitli kuruluşların, tiyatroların, Radyo Tv. Ve Reklamcılıkla ilgili birimlerin teknik kısmında iş bularak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Sahne ve gösteri Sanatları programı mezunları iki yıllık ön lisans eğitimin ardından Dikey Geçiş Sınavı ile 4 yıllık Konservatuarların Sahne Sanatları ile ilgili bölümlerine geçiş yaparak eğitimlerini tamamlayabileceklerdir.

PROGRAM MÜFREDATLARI
Program müfredatına ulaşmak için Tıklayınız....