Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Kuruluş
İşletme Yönetimi Programı işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak elemanlar yetiştirmek amacıyla 2000 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere İşletme Yönetimi Programı önlisans diploması verilir. Bu programdan mezun olan öğrenciler Meslek Elemanı Unvanı ile iş hayatına atılır.

Derecenin Düzeyi
Önlisans

Kabul ve Kayıt Koşulları
1.Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak
2.YGS sınavlarında YGS-6 puan türünde yeterli puanı almış olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
İşletme Yönetimi Programına yapılan yatay geçiş başvuruları “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre değerlendirilmektedir.

Yurt İçi üniversitelerden geçişler için;
• Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir dönem öğrenim görmek.
• Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak.
• 100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak.
• Disiplin cezası almamış olmak.

Yurt Dışı Üniversitelerden Geçişler İçin;
• Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan bir üniversitede öğrenim görmek.
• Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir öğretim yılı (iki dönem) öğrenim görmek.
• Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak.
• 100 üzerinden az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak.
• Disiplin cezası almamış olmak.

Yeterlilik ve Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 60 iş günü staj yapmış olmak zorunluluğu vardır.

Program Profili
İşletmecilik, bir ülkenin ekonomik sisteminde temel rol oynayan işletme organizasyonlarının küresel çevre koşulları da dikkate alınarak, etkinlikle yönetilebilmeleri için gerekli olguları kapsayan bir bilim dalıdır. Bu bağlamda İşletme Yönetimi Programının amacı; işletme dünyasına işletmeciliğin ilkelerini özümsemiş, karmaşık sorunlara çözüm üreten, etkili iletişim kuran, yönetim ve organizasyon becerileri gelişmiş, analiz-sentez yeteneği güçlü ve etik değerlere bağlı nitelikli çalışanlar kazandırmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunları, çok geniş iş olanaklarına sahiptirler. İş dünyasında özel sektör veya kamu kesimi de dahil olmak üzere bütün işletmelerde pazarlama, finans, muhasebe, bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, personel (insan kaynakları) alanlarında sanayi ve ticari işletmelerde ara elemanı olarak iş imkânı bulabilmektedirler. Bu iş imkanlarından bazıları ise şunlardır;
• Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında,
• Büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde,
• Çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde,
• Yatırım ve finans kurumlarında,
• Kamu ve özel bankalarda iş bulma olanağına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İşletme Yönetimi Programı Mezunlarının Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans bölümler; Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Öğretmenliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim ve Bilişim Sistemleri, İşletme Enformatiği, Lojistik Yönetimi şeklinde sıralanabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
İşletme Yönetimi Programı öğrencileri, Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne tabidir. Bu yönetmeliğe göre Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
İşletme Yönetimi Programı dersleri Ardahan Meslek Yüksekokulu binasında yer alan dersliklerde verilmektedir. Ayrıca tam donanımlı bilgisayar salonları ve projeksiyon cihazları sunum ve projeler için kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, uygulamalı dersler için kent genelindeki kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla ilişkiler geliştirilmekte, staj olanakları ile öğrencilerin kuramsal bilgilerini alanda geliştirme imkânı sağlanmaktadır. Diğer taraftan öğrenciler, internet bağlantılı bilgisayarlar aracılığı ile her türlü araştırma imkânının yanı sıra, üniversite kütüphanesi veri tabanından faydalanabilmektedir. Ayrıca temel bilgisayar dersleri ve bilgisayarlı muhasebe paket programlarının verilmesinde kullanılan Bilgisayarlı Muhasebe Laboratuarında uygulamalı eğitimler yapılmaktadır.

PROGRAM MÜFREDATLARI

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI
1. SINIF GÜZ YARIYILI
D.KOD DERS ADI T   U   K Saat Z/M/S  AKTS
TDİ101 Türk Dili I   2   0   2     2      Z    2
AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I   2   0   2     2      Z    2
YDİ  101 Yabancı Dil I   4   0   4     4      Z    4
İŞL 101 Genel Muhasebe I   4   0   4     4      Z    5
İŞL 103 Mikro Ekonomi   3   0   3     3     M    4
İŞL 105 Temel Hukuk   2   0   2     2     M    4
İŞL 107 İşletme Yönetimi I   3   0   3     3     M    4
İŞL 109 Ticari Matematik   2   0   2     2     M    2
İŞL 111 İletişim   2   0   2     2     M    3
   TOPLAM  24   24    24     30
1. SINIF BAHAR YARIYILI
D.KOD DERS ADI T  U   K Saat Z/M/S    AKTS
TRD102 Türk Dili II   2   0   2     2      Z      2
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II   2   0   2     2      Z      2
YB 102 Yabancı Dil II   4   0   4     4      Z      4
İŞL 102 Genel Muhasebe II   4   0   4     4      Z      4
İŞL 104 Makro Ekonomi   3   0   3     3     M      4
İŞL 106 Ticaret Hukuku   2   0   2     2     M      2
İŞL 108 İşletme Yönetimi II   3   0   3     3     M      4
  Yaz Stajı             Z      8
    TOPLAM  20     20    20       30
2. SINIF GÜZ YARIYILI
D.KOD DERS ADI T   U   K Saat Z/M/S AKTS
İŞL  201 Paket Programlar I   2   2   3     4     M      5
İŞL  203 Vergi Hukuku   3   0   3     3     M      3
İŞL  205 Finansal Yönetim   4   0   4     4     M      4
İŞL  207 Şirketler Muhasebesi   3   0   3     3     M      3
  TOPLAM  12   2  13    14       15
  SEÇMELİ DERSLER            
İŞL  209 Maliyet Muhasebesi   4   0   4     4     M      4
İŞL  211 Araştırma Yöntem ve Teknikleri   2   0   2     2     M      3
İŞL  213 Ofis Programları I   1   2   2     3     M/S      4
İŞL  215 Dış Ticaret İşlemleri   2   0   2     2     M      4
İŞL  217 Meslek Etiği   2   0   2     2      S      2
İŞL  219 Pazarlama İlkeleri   2   0   2     2      S      2
İŞL  221 Kooperatifçilik   2   0   2     2      S      2
  TOPLAM  15   2  16    17       21
                   
Seçmeli Derslerden 15 AKTS Kredilik  Ders Seçilecektir.
2. SINIF BAHAR YARIYILI
D.KOD DERS ADI T   U  K Saat Z/M/S AKTS
İŞL  202 Paket Programlar II   2   2   3      4     M      5
İŞL  204 Türk Vergi Sistemi   3   0   3      3     M      3
İŞL  206 İşletme Bütçeleri   2   0   2      2     M      3
İŞL  208 Mali Tablolar Analizi   4   0   4      4     M      4
İŞL  210 TOPLAM  11   2   12     13       15
  SEÇMELİ DERSLER            
İŞL  214 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi   2   0   2      2     M      4
İŞL  216 İş ve sosyal güvenlik Hukuku   2   0   2      2     M      3
İŞL  218 Sermaye Piyasası İşlemleri   3   0   3      3     M      4
İŞL  220 Ofis Programları II   1   2   2      3     M/S      4
İŞL  222 Girişimcilik   2   0   2      2     M/S      2
İŞL  224 İstatistik   2   0   2      2     M/S      2
İŞL  226 Yönetim ve Organizasyon   2   0   2      2      S      3
İŞL  228 E-Ticaret   2   0   2      2      S      2
  TOPLAM  16   2  17     18       24
Seçmeli Derslerden 15 AKTS Kredilik  Ders Seçilecektir.
Z = Zorunlu Ders, M = Meslek Dersi, S = Seç