Yüksekokul Yönetim Kurulu

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Salih Serkan KALELİ
Üye: Doç Dr. İhsan KURTBAŞ
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Ömer Cenap ÖZDEMİR
Üye: Dr. Öğr. Üyesi Suat Gökhan ÖZKAYA
Üye: Öğr. Gör. Dr. Nihat Emre BÖREKÇİ
Üye: Öğr. Gör. Abdurrezak Emre KAYA
Coşkun ATASOY- SBMYO Sekreteri (Raportör)