Muhasebe ve Vergi Bölümü

Kuruluş 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren muhasebe veya müşavirlik bürolarının, kamu veya özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans departmanlarının ihtiyacını karşılayacak, analitik düşünme yeteneğine sahip, problem çözen, girişimci muhasebe elemanları yetiştirmek amacıyla 2001 yılında kurulmuştur. 

Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı önlisans diploması verilir. Bu programdan mezun olan öğrenciler Meslek Elemanı Unvanı ile iş hayatına atılır. 

Derecenin Düzeyi 
Önlisans

Kabul ve Kayıt Koşulları
1.Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak 
2.YGS sınavlarında YGS-6 puan türünde yeterli puanı almış olmak 

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programına yapılan yatay geçiş başvuruları “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre değerlendirilmektedir. 

Yurt İçi üniversitelerden geçişler için; 
• Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir dönem öğrenim görmek.
• Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak.
• 100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak.
• Disiplin cezası almamış olmak.

Yurt Dışı Üniversitelerden Geçişler İçin; 
• Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan bir üniversitede öğrenim görmek. 
• Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir öğretim yılı (iki dönem) öğrenim görmek. 
• Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak. 
• 100 üzerinden az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak.
• Disiplin cezası almamış olmak. 

Yeterlilik ve Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 60 iş günü staj yapmış olmak zorunluluğu vardır. 

Program Profili
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı sanayi ve ticaret işletmeleri ve mali kurumlar için vasıflı elemanlar yetiştirmek, kurumların muhasebe ve ön muhasebeleriyle ilgili ara eleman ihtiyacını karşılamak. Muhasebe ve finans sektörünün ihtiyacı olan nitelikli, kişilikli bilgisayar ve yabancı dil bilen, tekdüzen hesap planı finans ve mali mevzuat konularında bilgili ofis programları kullanabilen elemanlar yetiştirmek. Bu Program; Serbest Muhasebecilik mesleğini icra edebilecek veya işletmelerin muhasebe bölümlerinde sorumluluk üstlenebilecek ya da kendi adına işyeri açabilecek ara insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Mezunların İstihdam Profilleri
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programından mezun olan öğrenciler, muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler. Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler. Kamu sektörü ve özel sektör işletmelerinde hizmet, üretim ve faaliyetlerinin verimli bir biçimde yürütülmesi için teorik bilginin yanı sıra uygulama yapabilen, muhasebe mevzuatına sahip, bilgisayarlı muhasebeyi yürüten meslek elemanları kamu sektöründe ve özel sektörde rahatlıkla iş bulabilmektedir. Muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe bölümlerinde, Maliye Bakanlığının çeşitli birimlerinde ve özellikle vergi dairelerinde görev alabilirler. Muhasebe ve vergi uygulama meslek elemanlarının vergi dairelerinde, muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe servislerinde, muhasebe programı yapan işyerlerinde çalışma olanakları vardır. Bu meslekte iş bulma olanağı oldukça yüksektir. Son zamanlarda muhasebecilik alanında bilgisayar paket programlarının yaygınlaştığı görülmekte ve bu oran giderek artmaktadır. Bundan dolayı bu alanda bilgisayarlı muhasebe paket programlarını kullanan nitelikli elemanlara piyasada ihtiyaç duyulmaktadır. Program mezunları Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca mezunlar, bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri isletmelerinde, muhasebe elemanı olarak çalışmaktadırlar. Mezun olan öğrencilerin çoğu piyasada is bulmaktadırlar. Öğrencilerin çoğu genellikle stajını yaptığı işyerlerinde kalmaları için teklif almakta ve devamlı olarak ise yerleşmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı mezunları dikey geçiş sınavı ile lisans düzeyindeki; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Programlara geçiş yapabilirler 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Muhasebe ve Vergi uygulamaları Programı öğrencileri, Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne tabidir. Bu yönetmeliğe göre Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. 

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı dersleri Ardahan Meslek Yüksekokulu binasında yer alan dersliklerde verilmektedir. Ayrıca tam donanımlı bilgisayar salonları ve projeksiyon cihazları sunum ve projeler için kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, uygulamalı dersler için kent genelindeki kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla ilişkiler geliştirilmekte, staj olanakları ile öğrencilerin kuramsal bilgilerini alanda geliştirme imkânı sağlanmaktadır. Diğer taraftan öğrenciler, internet bağlantılı bilgisayarlar aracılığı ile her türlü araştırma imkânının yanı sıra, üniversite kütüphanesi veri tabanından faydalanabilmektedir. Ayrıca temel bilgisayar dersleri ve bilgisayarlı muhasebe paket programlarının verilmesinde kullanılan Bilgisayarlı Muhasebe Laboratuarında uygulamalı eğitimler yapılmaktadır.
PROGRAM MÜFREDATLARI
1. SINIF GÜZ YARIYILI
D.KOD DERS ADI T   U   K Saat Z/M/S AKTS
TDİ  101 Türk Dili I   2   0 2   2        Z    2
AİT   101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I   2   0 2   2        Z    2
YDİ 101 Yabancı Dil I   4   0 4   4        Z    4
MUH 101 Genel Muhasebe I   4   0 4   4        Z    5
MUH 103 Mikro Ekonomi   3   0 3   3       M    4
MUH 105 Temel Hukuk   2   0 2   2       M    4
MUH 107 Genel İşletme   3   0 3   3       M    3
MUH 109 Ticari Matematik   2   0 2   2       M    2
MUH 111 Dış Ticaret İşlemleri   2   0 2   2       M    4
   TOPLAM  24   24   24     30
1. SINIF BAHAR YARIYILI
D.KOD DERS ADI T  U   K Saat Z/M/S AKTS
TDİ   102 Türk Dili II   2   0   2     2      Z    2
AİT    102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II   2   0   2     2      Z    2
YDİ  102 Yabancı Dil II   4   0   4     4      Z    4
MUH 102 Genel Muhasebe II   4   0   4     4      Z    5
MUH 104 Makro Ekonomi   3   0   3     3     M    3
MUH 106 Mesleki Matematik   2   0   2     2     M    3
MUH 108 Ticaret Hukuku   2   0   2     2     M    3
  Yaz Stajı              Z    8
    TOPLAM  19     19    19     30
2. SINIF GÜZ YARIYILI
D.KOD DERS ADI T   U   K Saat Z/M/S AKTS
MUH 201 Paket Programlar I   2   2    3     4     M      5
MUH 203 Vergi Hukuku   2   0    2     2     M      3
MUH 205 Maliyet Muhasebesi   4   0    4     4     M      4
MUH 207 Şirketler Muhasebesi   3   0    3     3     M      3
   TOPLAM  11   2   12    13       15
  SEÇMELİ DERSLER            
MUH 209 Finansal Yönetim   4   0   4     4     M      5
MUH 211 Araştırma Yöntem ve Teknikleri   2   0   2     2     M      3
MUH 213 Ofis Programları I   1   2   2     3     M/S      4
MUH 215 İletişim   2   0   2     2     M/S      2
MUH 217 Meslek Etiği   2   0   2     2      S      3
MUH 219 İnşaat Muhasebesi   2   0   2     2     M/S      3
MUH 221 Finansal Yatırım Araçları   2   0   2     2     M      3
MUH 223 Kalite Yönetim Sistemleri(Hizmet)   2   0   2     2      S      3
   TOPLAM  17   2  18    19       26
                   
Seçmeli Derslerden 15 AKTS Kredilik  Ders Seçilecektir.
2. SINIF BAHAR YARIYILI
D.KOD DERS ADI T   U  K Saat Z/M/S AKTS
MUH 202 Paket Programlar II   2   2   3     4     M      5
MUH 204 Muhasebe Denetimi   3   0   3     3     M      3
MUH 206 Türk Vergi Sistemi   3   0   3     3     M      3
MUH 208 Mali Tablolar Analizi   4   0   4     4     M      4
   TOPLAM  12   2 13    14       15
  SEÇMELİ DERSLER            
MUH 210 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi   2   0   2     2     M      4
MUH 212 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku   2   0   2     2     M      3
MUH 214 Ofis Programları II   1   2   2     3     M/S      4
MUH 216 Banka Muhasebesi   3   0   3     3     M/S      4
MUH 218 Kamu Maliyesi   2   0   2     2     M/S      3
MUH 220 E-Ticaret   2   0   2     2     M/S      2
MUH 222 İstatistik   2   0   2     2     M/S      3
   TOPLAM  14   2  15    16       23
Seçmeli Derslerden 15 AKTS Kredilik  Ders Seçilecektir.
Z = Zorunlu Ders, M = Meslek Dersi, S = Seçmeli Ders