Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Kuruluş
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı vermek ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli, kendisini geliştiren, ahlaklı ara insan gücünü karşılamak amacıyla 1999 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı önlisans diploması verilir. Bu programdan mezun olan öğrenciler Meslek Elemanı ve yönetici asistanı Unvanı ile iş hayatına atılır.

Derecenin Düzeyi
Önlisans

Kabul ve Kayıt Koşulları
1.Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak
2.YGS sınavlarında YGS-4 puan türünde yeterli puanı almış olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programına yapılan yatay geçiş başvuruları “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre değerlendirilmektedir.
Yurt İçi üniversitelerden geçişler için;
• Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir dönem öğrenim görmek.
• Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak.
• 100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak.
• Disiplin cezası almamış olmak.
Yurt Dışı Üniversitelerden Geçişler İçin;
• Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan bir üniversitede öğrenim görmek.
• Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir öğretim yılı (iki dönem) öğrenim görmek.
• Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak.
• 100 üzerinden az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak.
• Disiplin cezası almamış olmak.

Yeterlilik ve Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 60 iş günü staj yapmış olmak zorunluluğu vardır.

Program Profili
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı hızla değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, büro hizmetlerini yönetim fonksiyonlarına göre gerçekleştiren, yöneticinin çalışmalarına etkili bir şekilde destek veren ve yönetimde verimliliğe katkı sağlayan yönetici asistanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programından mezun olanların iş alanı oldukça geniş olup, kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluşta, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde, bankalarda çalışabilmektedirler. İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı mezunları dikey geçiş sınavı ile lisans düzeyindeki; Büro Yönetimi Öğretmenliği, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Bilgi Yönetimi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Yönetim Bilişim Sistemleri Programlarına geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı öğrencileri, Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne tabidir. Bu yönetmeliğe göre Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı dersleri Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu binasında yer alan dersliklerde verilmektedir. Ayrıca tam donanımlı bilgisayar salonları ve projeksiyon cihazları sunum ve projeler için kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, uygulamalı dersler için kent genelindeki kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla ilişkiler geliştirilmekte, staj olanakları ile öğrencilerin kuramsal bilgilerini alanda geliştirme imkânı sağlanmaktadır. Diğer taraftan öğrenciler, internet bağlantılı bilgisayarlar aracılığı ile her türlü araştırma imkânının yanı sıra, üniversite kütüphanesi veri tabanından faydalanabilmektedir.

PROGRAM MÜFREDATLARI
PROGRAM MÜFREDATINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...