Komisyon ve Koordinatörlükler

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Komisyon, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nde belirtilen ilkelere uygun olarak Yüksekokul öğretim elemanlarının akademik teşvik ödeneği başvurusuna ilişkin kontrollerin ve değerlendirmelerin yapılmasından sorumludur. Komisyona MYO Müdürü başkanlık yapar.

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Salih Serkan KALELİ
Üye: Öğr. Gör. Dr. Nihat Emre BÖREKÇİ
Üye: Öğr. Gör. Dr. Benazir ÖZTÜRK
Bilimsel Araştırma Projeleri (Bap) Komisyonu

Komisyon, Yüksekokulumuz öğretim elemanları tarafından hazırlanan Bilimsel Araştırma Projeleri’nin (Bap), Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne gönderilmeden önce kontrolünün ve ön değerlendirmenin sağlanmasından sorumludur. Komisyon “T.C. Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri (Bap) Yönergesi” ve “T.C. Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Uygulama Esasları” çerçevesinde görevini yürütür. Komisyona MYO Müdürü başkanlık yapar.

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Salih Serkan KALELİ
Üye: Öğr. Gör. Dr. Nihat Emre BÖREKÇİ
Üye: Öğr. Gör. Dr. Benazir ÖZTÜRK
Üye: Öğr. Gör. Ercan ÖNER
Değişim Programları (Erasmus+, Farabi, Mevlâna) Komisyonu

Komisyon; değişim programlarına başvurmak isteyen öğrencilere ve personele değişim programları hakkında bilgi vermek, öğrencilerin bu programlara başvurmalarını motive etmek, başvuru süreci ve sonrasında destek olmak, değişim programından dönen öğrencilerin ders eşleştirme sürecini yürütmek konularında çalışmaktadır. Komisyon, Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu ile ortaklaşa çalışabilir.

Başkan: Öğr. Gör. Dr. Nihat Emre BÖREKÇİ Üye: Öğr. Gör. Hikmet AŞKAROĞLU Üye: Öğr. Gör. Dr. Benazir ÖZTÜRK Üye: Öğr. Gör. Abdurrezak Emre KAYA
Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Komisyon; YÖkark çerçevesinde .

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Başkan: Öğr. Gör. Abdurrezak Emre KAYA Üye: Öğr. Gör. Elif Sütçü
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Başkan: Öğr. Gör. Nilüfer Hürriyet YILDIZ Üye: Öğr. Gör. Ömer Faruk TOPRAK  
Sahne, Işık ve Ses Teknolojileri Programı Başkan: Öğr. Gör. Ercan ÖNER Üye: Öğr. Gör. Hüseyin Aytuğ ÇELİK  
Mezuniyet Komisyonu

Komisyon; ilgili mevzuat çerçevesinde, eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlayan ve mezuniyete hak kazanan öğrencilerin, not durum belgelerini eğitim-öğretim planlarıyla karşılaştırarak incelemek ve eğitim öğretim planını başarıyla tamamlamış öğrencilerin mezuniyetine karar vermektir.

Başkan: Öğr. Gör. Nilüfer Hürriyet YILDIZ Üye: Öğr. Gör. Dr. Benazir ÖZTÜRK Üye: Öğr. Gör. Gülay DEMİR Üye: Öğr. Gör. Hikmet AŞKAROĞLU Üye: Öğr. Gör. Elif SÜTÇÜ
Mezun İzleme Komisyonu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerinin mezuniyetleri sonrasında iş bulma, lisans ve lisansüstü eğitime devam etme durumlarına ilişkin veri toplanması, elde edilen verilerden tablo ve grafikler oluşturarak rapora hazır hale getirilmesi ve geleneksel olarak düzenlenmesi planlanan etkinlikler aracılığıyla öğrencilerimizin mezuniyetleri sonrasında da kendileriyle ilişkimizin sürdürülerek bağlılık duygularının devam ettirilmesi amaçlanmaktadır.

Başkan: Öğr. Gör.  Handan Özcan ARSLAN Üye: Öğr. Gör. Hikmet AŞKAROĞLU Üye: Öğr. Gör.  Gülay DEMİR Üye: Öğr. Gör.  Elif SÜTÇÜ Üye: Öğr. Gör. Özgün İLGEN Üye: Öğr. Gör. Salim VURAL
Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

 

Başkan: Öğr. Gör.  Handan Özcan ARSLAN Üye: Öğr. Gör. Hikmet AŞKAROĞLU Üye: Öğr. Gör.  Gülay DEMİR Üye: Öğr. Gör.  Elif SÜTÇÜ Üye: Öğr. Gör. Özgün İLGEN Üye: Öğr. Gör. Salim VURAL
Sosyal Dayanışma ve Burs Komisyonu

Komisyon üyeleri; sosyal yardım ve desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimizin hassasiyetle belirlenmesi, gerek görülmesi halinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki öğrencileri de kapsayacak şekilde destek ve yardımlaşma kampanyaları düzenlenmesi, öğrencilere verilecek olan bursun hakkaniyetli bir şekilde dağıtılmasından sorumludur. Komisyon, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu ile ortaklaşa çalışabilir.

Başkan: Öğr. Gör. Handan Özcan ARSLAN Üye: Öğr. Gör. Hüseyin Aytuğ ÇELİK Üye: Öğr. Gör. Elif SÜTÇÜ
Sosyal Medya ve Tanıtım Komisyonu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun tanıtımlarının, güncel değişikliklerin ve duyuruların potansiyel paydaşlara en kısa sürede ve en hızlı şekilde sosyal medya hesaplarından (Instagram, facebook ve twitter) paylaşımlarının yapılmasını sağlar. Müdürlük kanalı ile etkinlik, ders, sınav bilgisi, önemli ve özel gün kutlama mesajları paylaşımlarını gerçekleştirir.

 

Yönetim ve öğretim elemanları tarafından duyurulmak üzere iletilen bilgi / belge / duyuruları müdürlük oluru ile sosyal medya hesaplarında paylaşır. Sosyal medya hesapları ve esaslarına ilişkin üniversite bilgi işlem daire başkanlığı ile iletişim halinde olur. Web sayfası sorumlusu ile ortaklaşa çalışabilir.

Başkan: Öğr. Gör. Handan Özcan ARSLAN Üye: Öğr. Gör. Ömer Faruk TOPRAK  
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu

Komisyon, öğrencilerin sosyal ve kültürel gereksinimlerinin karşılanması amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi ve bu etkinliklere öğrencilerin katılımının teşvik edilmesinden sorumludur. Bu kapsamda öğrencilerin aktif katılımı için öğrenci kulüplerinin kurulması organize edilir. Komisyon, “Sosyal Medya ve Tanıtım Komisyonu” ve “Sosyal Dayanışma ve Burs Komisyonu” ile birlikte çalışabilir.

Başkan: Öğr. Gör. Hüseyin Aytuğ ÇELİK Üye: Öğr. Gör. Ercan ÖNER Üye: Öğr. Gör. Gülay DEMİR Üye: Öğr. Gör. Selçuk YILMAZ
Staj Komisyonu

Komisyon, öğrencilerin zorunlu staj işlemleri ile ilgili sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanması görevini üstlenir. Bu kapsamda; öğrencilerin staj işlemleri ile ilgili tüm dokümanların hazırlanması ve öğrencilerin bilgilendirilmesi, başvurularının alınması, staj yerlerinin uygunluğunun incelenmesi, staj sürecince bölüm-Öğrenci-işyeri koordinasyonunun sağlanması, staj süresinde oluşabilecek sorunların giderilmesi, staj ile ilgili sigorta işlemlerinin takibi, staj sonrası değerlendirmelerin ve başarılı olan öğrencilerin ilan edilmesi görevlerinden sorunludurlar. Komisyon üyeleri Sosyal Medya ve Tanıtım Komisyonu üyeleri ile birlikte çalışabilir.

Başkan: Öğr. Gör. Fatih KOÇ Üye: Öğr. Gör. Nilüfer Hürriyet YILDIZ Üye: Öğr. Gör. Hüseyin Aytuğ ÇELİK Üye: Öğr. Gör. Ömer Faruk TOPRAK Üye: Öğr. Gör. Ercan ÖNER
Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu

Komisyon; Yüksekokulumuza yatay geçiş yapan ve başka mezuniyeti olup da Yüksekokulumuza yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim süreçlerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, öğrencilerin daha önce aldığı derslerin incelenmesi, üniversite mevzuat ve kararlarına göre muafiyet işlemlerinin yapılmasında sorumludur. Komisyon “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında değerlendirmelerini yapmaktadır. Komisyon üyeleri Değişim Programları Komisyonu ile ortaklaşa çalışabilir

Başkan: Öğr. Gör. Abdurrezak Emre KAYA Üye: Öğr. Gör. Salim VURAL Üye: Öğr. Gör. Özgün İLGEN Üye: Öğr. Gör. Gülay DEMİR Üye: Öğr. Gör. Hüseyin Aytuğ ÇELİK Üye: Öğr. Gör. Nilüfer Hürriyet YILDIZ