Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

Kuruluş ve Amaç
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, her geçen gün artan tanıtım faaliyetleri, organizasyon faaliyetleri ve kurumlar arası artan rekabete bağlı olarak gelişen iletişim faaliyetleri alanındaki uzman ihtiyacını karşılamak amacıyla 2010 yılında kurulmuştur. Programın amacı halkla ilişkiler alanında teorik ve uygulamalı bilgilerle donanmış, araştıran, sorgulayan, içinde yaşadığı toplumu çok iyi gözleyebilen, sorunlara uzun vadeli çözümler üretebilen, iletişim teknolojilerini iyi kullanabilen, halkla ilişkilerle ilgili her türlü kampanyayı planlayıp yürütebilen nitelikte öğrenciler yetiştirmektir.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Halkla İlişkiler Programı önlisans diploması verilir. Bu programdan mezun olan öğrenciler “Meslek Elemanı” unvanı alarak iş hayatına adım atar.

Derecenin Düzeyi 
Önlisans

Kabul ve Kayıt Koşulları
1.Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak. 
2.YGS sınavlarında YGS-4 puan türünde yeterli puanı almış olmak. 

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programına yapılan yatay geçiş başvuruları “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre değerlendirilmektedir. 

Yurtiçi Üniversitelerden Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) İle Geçişler İçin: 
• Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir dönem öğrenim görmek.
• Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak.
• 100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak veya ÖSYM’nin ilgili düzenlemelerine uygun olmak.
• Disiplin cezası almamış olmak.

Yurt Dışı Üniversitelerden Geçişler İçin: 
• Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan bir üniversitede öğrenim görmek. 
• Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir öğretim yılı (iki dönem) öğrenim görmek. 
• Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak. 
• 100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak.
• Disiplin cezası almamış olmak. 

Yurtiçi üniversitelerden Merkezi Yerleştirme Puanı İle Geçişler İçin:
İlgili akademik yılda YÖK tarafından ilan edilen Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş şartlarını sağlamış olmak.

Yeterlilik ve Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günü staj yapmış olmak zorunluluğu vardır. 

Program Profili
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programının en önemli hedefi alana ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri vererek, her geçen gün önemi artan Halkla İlişkiler alanından kamu ve özel sektöre yetişmiş eleman sağlamaktır. Kurum ve kuruluşların ilişki içerisinde bulunduğu kitlelerle ilişkilerin sağlıklı biçimde yürütülmesi için gerekli olan sistemli çalışma yeteneğini kazandıran bu alan, gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen ve dönüşen yapıyı en iyi şekilde anlama imkânı sağlamaktadır. Programda önlisans düzeyinde verilen Örgütsel İletişim, Pazarlama İletişimi, Haber Toplama ve Yazım Teknikleri, Halkla İlişkiler Stratejileri ve Kampanya Yönetimi, Protokol ve İlişki Yönetimi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Temel Fotoğraf Teknikleri, Reklam Kampanyaları ve Analizi, Halkla İlişkiler Uygulamaları, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Kriz Yönetimi, Kurumsal İletişim ve Marka, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ekonomi ve Yabancı Dil gibi derslerle mesleki donanımın tamamlanmasına imkân tanınmaktadır. Genel İletişim, Genel İşletme, Temel Hukuk, Türk Dili, Kitle İletişim Kuramları, Kültürlerarası İletişim, Kurum Kültürü ve Felsefesi, İletişim Sosyolojisi, Kamuda ve Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler gibi derslerle de hem mesleki donanımı güçlü hem de akademik bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı mezunları ağırlıklı olarak özel sektör kuruluşları olmakla birlikte, kamu kuruluşlarında kamu görevlisi olarak istihdam edilebilmektedir. Halkla İlişkiler elemanları çeşitli ajanslarda (reklam vb), kurumsal iletişim ve pazarlama departmanlıklarında, sivil toplum örgütlerinde, medya kuruluşlarında, bankalarda, hastanelerde, araştırma şirketlerinde ve çeşitli firmalarda (otel, AVM vb) çalışma imkânına sahiptir. Ayrıca Halkla İlişkiler elemanları tanıtım organizasyonları için çeşitli kuruluşlarla iş yapabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı mezunları dikey geçiş sınavı ile lisans düzeyindeki; Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, İletişim Sanatları, İletişim, İletişim Bilimleri, Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümlerine geçiş yapabilirler. 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne tabidir. Bu yönetmeliğe göre Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı dersleri Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu binasında yer alan dersliklerde verilmektedir. Ayrıca tam donanımlı bilgisayar salonları ve projeksiyon cihazları sunum ve projeler için kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, uygulamalı dersler için kent genelindeki kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla ilişkiler geliştirilmekte, staj olanakları ile öğrencilerin kuramsal bilgilerini alanda geliştirme imkânı sağlanmaktadır. Diğer taraftan öğrenciler, internet bağlantılı bilgisayarlar aracılığı ile her türlü araştırma imkânının yanı sıra, üniversite kütüphanesi veri tabanından faydalanabilmektedir.
Mezun Profili
Ardahan Üniversitesi Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı olarak, kurumlar, paydaşları ve hedef kitleleri arasındaki ilişkiyi yetkin biçimde analiz ederek iletişim kampanyaları tasarlayan ve uygulayan mezunlar veriyoruz. Mezunlarımız, donanımları, analitik düşünme ve problem çözme yetenekleriyle, yeni nesil halkla ilişkiler anlayışının gerekliliklerini başarıyla yerine getirebilmektedirler. 
PROGRAM MÜFREDATLARI

PROGRAM MÜFREDATINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...