Kalite Kurulu

Başkan: Öğr. Gör. Abdurrezak Emre KAYA

Üye: Öğr. Gör. Elif SÜTÇÜ

Üye: Öğr. Gör. Handan ÖZCAN ARSLAN

Üye: Öğr. Gör. Gülay DEMİR