Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Kuruluş
Maliye Programı, gerek kamu gerekse özel sektörün mali konularda yetişmiş insan ihtiyacını karşılamak amacıyla 2009 yılında kurulmuştur. Bölümümüzde kamu ve özel sektöre ilişkin mali ve iktisadi olaylar, ekonomi ve hukuk bilgisiyle birlikte incelenmektedir. Bölümün temel amacı, evrensel üniversite kültürüne uygun olarak, akademik kalite anlayışı çerçevesinde, iktisadi ve mali durumları bilimsel yöntemlerle inceleyen, sorgulayan, yaratıcı ve analitik düşünme yetisine sahip bireyler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Maliye Programı önlisans diploması verilir. Bu programdan mezun olan öğrenciler Meslek Elemanı Unvanı ile iş hayatına atılır.

Derecenin Düzeyi
Önlisans

Kabul ve Kayıt Koşulları
1.Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak
2.YGS sınavlarında YGS-6 puan türünde yeterli puanı almış olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Maliye Programına yapılan yatay geçiş başvuruları “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre değerlendirilmektedir.

Yurt İçi üniversitelerden geçişler için;
• Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir dönem öğrenim görmek.
• Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak.
• 100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak.
• Disiplin cezası almamış olmak.

Yurt Dışı Üniversitelerden Geçişler İçin;
• Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan bir üniversitede öğrenim görmek.
• Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir öğretim yılı (iki dönem) öğrenim görmek.
• Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak.
• 100 üzerinden az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak.
• Disiplin cezası almamış olmak.

Yeterlilik ve Mezuniyet Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 60 iş günü staj yapmış olmak zorunluluğu vardır.

Program Profili
Maliye Programında, öğrencilerin teorik ve pratik bilgileri geliştirilerek, maliye alanında eleman yetiştirilmektir. Programda, öğrencilere öğrenim süreleri boyunca temel mesleki bilgilerin yanı sıra teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır. Bölüm öğrencileri, iki yıllık önlisans eğitimleri süresince mesleki bilgi ve donanımlarını tamamlamak amacıyla maliye, ekonomi, hukuk ve muhasebe ağırlıklı dersler almaktadırlar. Bölüm mezunları genellikle kamu sektöründe istihdam edilmekle birlikte, özel sektörde özellikle muhasebe, mali müşavirlik ve diğer birçok alanda çalışma imkânına sahiptirler.

Mezunların İstihdam Profilleri
Maliye Programı mezunları için iş olanakları oldukça geniştir. Programımız mezunları her türlü kamu kuruluşunda kamu görevlisi olarak istihdam edilebilir, özel bankalarda ve kuruluşlarda da çeşitli pozisyonlarda görev alabilirler. Dikey Geçiş sınavını kazanarak veya Açık Öğretim Fakültesine sınavsız kayıt yaptırarak lisans seviyesinde mezun olanlar Giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde mali müşavir, idari hâkim, müfettiş, hesap uzmanı, denetmen ve kontrolör olabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Kamu Yönetimi, Maliye, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Maliye Programı öğrencileri, Ardahan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne tabidir. Bu yönetmeliğe göre Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Maliye Programı dersleri Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu binasında yer alan dersliklerde verilmektedir. Ayrıca tam donanımlı bilgisayar salonları ve projeksiyon cihazları sunum ve projeler için kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, uygulamalı dersler için kent genelindeki kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla ilişkiler geliştirilmekte, staj olanakları ile öğrencilerin kuramsal bilgilerini alanda geliştirme imkânı sağlanmaktadır. Diğer taraftan öğrenciler, internet bağlantılı bilgisayarlar aracılığı ile her türlü araştırma imkânının yanı sıra, üniversite kütüphanesi veri tabanından faydalanabilmektedir. Ayrıca temel bilgisayar dersleri ve bilgisayarlı muhasebe paket programlarının verilmesinde kullanılan Bilgisayarlı Muhasebe Laboratuarında uygulamalı eğitimler yapılmaktadır.
PROGRAM MÜFREDATLARI
MALİYE PROGRAMI
1. SINIF GÜZ YARIYILI
D.KOD DERS ADI T   U   K Saat Z/M/S  AKTS
TDİ  101 Türk Dili I   2   0   2     2      Z    2
AİT    101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I   2   0   2     2      Z    2
YDİ  101 Yabancı Dil I   4   0   4     4      Z    4
MLY 101 Genel Muhasebe I   4   0   4     4     M    4
MLY 103 Genel İşletme   3   0   3     3     M    4
MLY 105 Mikro Ekonomi   3   0   3     3     M    4
MLY 107 Genel Matematik   2   0    2     2     M    3
MLY 109 Temel Hukuk   2   0   2     2     M    4
MLY 111 Davranış Bilimleri   3   0   3     3     M    3
  TOPLAM  25    25    25     30
1. SINIF BAHAR YARIYILI
D.KOD DERS ADI T  U   K Saat Z/M/S AKTS
TDİ   102 Türk Dili II   2   0   2     2      Z    2
AİT    102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II   2   0   2     2      Z    2
YDİ  102 Yabancı Dil II   4   0   4     4      Z    4
MLY 102 Genel Muhasebe II   4   0   4     4      Z    4
MLY 104 Makro Ekonomi   3   0   3     3     M    4
MLY 106 Ticaret Hukuku   2   0   2     2     M    3
MLY 108 Finansman Matematiği   2   0   2     2     M    3
MLY 110 Yaz Stajı              Z    8
   TOPLAM  19    19    19     30
2. SINIF GÜZ YARIYILI
D.KOD DERS ADI T   U   K Saat Z/M/S AKTS
MLY 201 Maliyet Muhasebesi   4   0   4     4     M      5
MLY 203 Vergi Hukuku   3   0   3     3     M      3
MLY 205 Kamu Maliyesi   3   0   3     3     M      4
MLY 207 Kamu Yönetimi   2   0   2     2     M      3
  TOPLAM  12    12    12       15
  SEÇMELİ DERSLER            
MLY 209 Paket Programlar I   2   2   3     4     M/S      5
MLY 211 Ofis Programları I   1   2   2     3     M/S      4
MLY 213 Borçlar Hukuku   2   0   2     2     M/S      3
MLY 215 Araştırma Yöntem ve Teknikleri   2   0   2     2     M/S      3
MLY 217 İstatistik   2   0   2     2     M/S      2
MLY 219 Envanter ve Bilanço   2   0   2     2     M/S      2
MLY 221 İletişim   2   0   2     2      S      3
MLY 223 Meslek Etiği   2   0   2     2      S      3
  TOPLAM  15   4  17    19       25
                     
Seçmeli Derslerden 15 AKTS Kredilik  Ders Seçilecektir.
2. SINIF BAHAR YARIYILI
D.KOD DERS ADI T   U  K Saat Z/M/S AKTS
MLY 202 Şirketler Muhasebesi   4   0   4      4     M      5
MLY 204 Maliye Politikası   2   0   2      2     M      3
MLY 206 Türkiye Ekonomisi   2   0   2      2     M      3
MLY 208 Türk Vergi Sistemi   3   0   3      3     M      4
MLY 210 TOPLAM  11    11     11       15
  SEÇMELİ DERSLER            
MLY 212 Paket Programlar II   2   2      3      4     M/S      5
MLY 214 Ofis Programları II 1   2      2      3     M/S      4
MLY 216 İş ve sosyal güvenlik Hukuku   2   0      2      2     M/S      3
MLY 218 Devlet Bütçesi   2   0      2      2     M/S      3
MLY 220 Muhasebe Denetimi   3   0      3      3     M/S      3
MLY 222 Yönetim ve Organizasyon   2   0      2      2      S      2
MLY 224 Çalışma Psikolojisi   2   0      2      2      S      2
MLY 226 Mali Tablolar Analizi   4   0      4      4      S      4
  TOPLAM  18   4     20     22       26
Seçmeli Derslerden 15 AKTS Kredilik  Ders Seçilecektir.
Z = Zorunlu Ders, M = Meslek Dersi, S = Seçmeli Ders