Staj Tarih ve Bilgileri

28 Mayıs 2024 Salı

2023-2024 Yaz Dönemi Staj Tarihleri ve Bilgiler

1. Yaz dönemi staj tarihleri olarak 8/07 /2024- 19/08/2024 başlangıç ve bitiş tarihleri olarak belirlenmiştir.
2. Staj kabul formu, staj sözleşmesi son teslim tarihi 07/06/2024 olarak belirlenmiştir. Evrakların eksik veya hatalı olması ya da ilgili tarihe kadar ilgili komisyon üyesine mail atılmaması durumunda ilgili öğrencinin staj sigortası yapılmayacak ve buna bağlı olarak stajı kabul edilmeyecektir.
3. Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programına başvuru yapıp, başvurusu kabul edilen öğrenciler kabul edildiğine dair mail çıktısını da ekleyerek ilgili program staj komisyon üyesine mail atacaktır.(Bu süreç en kısa sürede olmalı çünkü kurumların staj tarihleri ile SBMYO staj tarihlerimiz aynı olmayabiliyor. Staj başlangıcından önce evrak ilgili birime mail olarak gönderilmezse staj sigortası yapılamaz ve buna bağlı öğrencinin stajı kabul edilmez.)
4. Stajlar sadece hafta içi olacak şekilde planlanmıştır. Hafta sonları dahil edilemez.
5. Staj süresince sağlık raporu alan öğrenci 5 iş günü içerisinde ilgili raporu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne ulaştırmazsa Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan cezayı ödemekle mükelleftir.